Je bent hier: Borstvoedingsvriendelijke Organisatie

Borstvoedingsvriendelijke Organisatie

'de wieg' is erkend als Borstvoedingsvriendelijke Organisatie.

  • ‘de wieg’ heeft een uitgeschreven borstvoedingsbeleid.
  • Alle betrokken medewerkers leren de vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dat beleid.
  • Alle zwangere cliënten worden ingelicht over het belang en de praktijk van borstvoeding geven.
  • Vrouwen die borstvoeding geven, worden daarin gestimuleerd en ondersteund.
  • Aan vrouwen die borstvoeding geven, wordt uitgelegd dat het kind tot de leeftijd van ongeveer zes maanden over het algemeen geen andere voeding nodig heeft dan moedermelk en dat de borstvoeding gecombineerd met andere voedingsmiddelen daarna kan doorgaan zolang moeder en kind dat wensen.
  • Er wordt voorlichting gegeven over de mogelijkheden van het combineren van borstvoeding met werk (of studie) buitenshuis.
  • Er worden contacten onderhouden met andere organisaties en zorgverleners en de ouders worden verwezen naar borstvoedingsorganisaties.
  • Ouders die kiezen voor kunstvoeding krijgen, als ze dit wensen, een persoonlijke uitleg over het correct klaarmaken en gebruik van kunstvoeding.